Případová studie II.

/
/
Případová studie II.

Případová studie II.

  1. ledna 2017

Klient chtěl koupit částku 300.000 USD.Banka mu aktuálně nabídla cenu 25.59 USD/CZK.

Aktuální kurz ČNB 25, 50 USD / CZK

Směnu plánoval provést do 30. 1. 2017.Klientovi jsme doporučili se směnou vyčkat a pravidelně analyzovali vývoj trhu.

Kontaktovali jsme jej dne 24. 1. 2017 a sjednali pro něj kurz 25,16 USD/CZK.

Jednorázový profit pro klienta:
129 000 Kč
Pro klienta jsme zpracovali plán s odhadovaným ročním profitem ve výši minimálně:
516 000 Kč

Post has no taxonomies